MagnaFactaMagnaFacta

info@magnafacta.nl Phone:+31 (0)10 8910902

Recente activiteiten

Deze pagina bevat een korte beschrijven van een deel van de activeiten die de afgelopen drie jaren middels MagnaFacta uitgevoerd zijn voor derden. Ze zijn gekozen omdat ze een goed beeld geven van het soort werk dat ik doe.

Ontwikkeling

Anime ticket booth

De Stichting J-POP organiseert jaarlijks een festival voor fans van Japanse animaties. De voorverkoop vindt plaats via een website. Gewone gebruikers kunnen op deze site hun kaartjes bestellen. De organisatoren van kunnen o.a. acceptgiro's versturen, betalingen verwerken, aanmaningen en kaartjes versturen per e-mail en de prijzen onderhouden. De applicatie heeft ook krachtige rapportage mogelijkheden. De verstuurde e-mails bevatten barcodes en andere afbeeldingen.
Security was belangrijk aangezien geregeld hack-pogingnen uitgevoerd worden op de sites van de stichting. Bij deze site is dat tot nu toe zonder effect gebleven.

Een deel van de voorverkoop vind plaats op beursen. Kopers Dit gebeurt middels een aparte stand-alone GUI applicatie die data uitwisselt met de website.

Tijdens het festival wordt een derde applicatie gebruikt voor de kaartcontrole. Diverse laptops met barcode scanners in een klein netwerk praten met een aparte web-server applicatie voor registratie en kaartverkoop.

Offerte gereedschap

Een kleine maar internationaal opererende computer verkoper had een systeem nodig om snel offertes uit te kunnen brengen. Het probleem was om het overzicht te behouden voor het team van verkopers. Ook moest het snel en goedkoop.

In één week bouwde ik een applicatie in Excel en MS Access waarmee de facturen niet alleen snel gemaakt konden worden, maar ook het overzicht behouden bleef zonder dat de gebruikers hier iets voor hoefden te doen. Vervolgens is het systeem uitgebreid voor orderverwerking en facturatie. Ook dit kostte minder dan een week.

Nadat duidelijk werd dat de applicatie de komende jaren in gebruik zou blijven, werden twee maanden geïnvesteerd in het robust en schaalbaar maken van de applicatie. De database werd geëmigreerd naar Microsoft SQL Server. De data in de spreadsheets wordt nu in zijn geheel in de database opgeslagen. De gebruikers hebben nu het invoer gemak van spreadsheets, gekoppeld aan de rapportage kracht van de database. Ook is het eenvoudig te migreren naar nieuwe versies van spreadsheets en is de vormgeving van de spreadsheets centraal geregeld.

De ontwikkeling van dit systeem loopt nog, telkens in kleine stapjes. De laatste stappen waren backend processen voor de toevoeging van van ICE product informatie met overzichten van leveranciersvoorraden en een PHP intranet site met zoek en (PDF) rapportage mogelijkheden.

Volgsysteem

Een universitaire afdeling had een systeem nodig voor het bijhouden en verwerken van vragenlijsten voor wetenschappelijk onderzoek. De keuze voor een CRM pakket en vragenlijst systeem waren al gemaakt, deshalve moest e.e.a. in PHP met een MySQL server geïmplementeerd worden.

De resulterende applicatie moest vanuit het CRM vragenlijsten aan gebruikers tonen in een door onderzoekers per onderzoek te bepalen volgorde en regelmaat, waarbij de uitslag van het ene onderzoek de keuze van het volgende onderzoek kan bepalen. Daarnaast moesten onderzoekers het overzicht behouden en veranderingen kunnen doorvoeren gedurende de looptijd van het onderzoek. Gezien de complexiteit van de mogelijke volgordes is gekozen voor een library & template oplossing met de meest voorkomende werkwijzes aanwezig en de mogelijkheid complexere oplossingen toe te voegen zonder de core libraries aan te passen.

Na 4 maanden werk is het systeem in gebruik genomen. Een jaar later was het al ingezet voor vijf verschillende onderzoeken. Het onderhoud en verdere uitbreidingen zijn overgenomen door de lokale ontwikkelaars.

Document management

Bij mijn laatse werkgever - TARQ - was de document opslag niet georganiseerd en inconsistent. Het antwoord was DSign: een eenvoudige applicatie die als schil om het bestandssysteem werkt en het voor iedereen eenvoudiger maakt om op een consistente manier te werken dan om chaos te veroorzaken. Een mini document management systeem dus.

Voor de eindgebruikers is DSign een eenvoudige applicatie met vier knoppen. Voor de beheerder zit er een redelijke hoeveelheid complexiteit achter de aansturing van deze vier knoppen. DSign is een goed voorbeeld van mijn adagium dat eenvoud helemaal niet eenvoudig is. D.w.z. dat eenvoud voor eindgebruikers veel werk voor de applicatiebouwer betekent. Overigens is het resultaat het altijd wel waard.

DSign wordt nog steeds dagelijks gebruikt door meer dan 20 mensen bij TARQ. Ik ben bijzonder trots op de vormgeving van de applicatie en heb een korte PowerPoint presentatie die de eenvoud van de applicatie toont.

Troubleshooting / Consultancy

SQL Server Replicatie

Bij een groot Nederlands reisbureau liep de replicatie van reisgegevens naar hun website vast. Hierdoor verschenen nieuwe aanbiedingen niet op hun site en bleven verlopen aanbiedingen staan.
De betrokken servers waren high-end machines die niet op volle capaciteit liepen. Ik was niet de eerste expert die naar het probleem kwam kijken.

Aangezien het om druk bezette servers ging kostte het anderhalve dag om uit zoeken hoe een specifiek replicatie proces de record locks veroorzaakte die de bron van het probleem waren. Deze replicatie werkte probleemloos in de test omgeving, maar niet onder de hoge belasting op de live servers.
Vervolgens kostte het nog twee dagen om middels kleine aanpassingen op de live systemen deze locking problemen te omzeilen. Dit demonstreerde duidelijk de oorzaak van het probleem, maar was te beperkt als lange termijn oplossing. De eigen programmeurs van het reisbureau konden hierna in één dag een stabiele oplossing bouwen.

Vastlopende rapportage

Een Amsterdamse vastgoed beheerder factureerde via Business Objects. De resulterende facturen moesten als bestanden gearchiveerd worden. Dit process verliep echter zo traag dat dit niet werkbaar was.

In samenwerking met hun eigen specialist identificeerde ik het knelpunt in Business Objects en bracht de mogelijke alternatieven in kaart. Hierdoor besloot het management tot een kleine aanpassing in het process die wel met normale snelheid door de code konden laten uitvoeren.

Data groei

De Europese vestiging van een groot internatiaal sportkleding merk was verontrust door de continue groei van de gegevens op het lokale netwerk.

Middels enkele zelf ontworpen tools verzamelde ik informatie over de bestanden op hun file servers en in Exchange. Uit de analyse van deze gegevens bleek een gemiddelde toename van de totale storage van 20 Gb per maand en 25% aan dubbele opslag van gegevens.
Naar aanleiding van dit onderzoek is een nieuw document management systeem ingevoerd.

Management

Bedrijfsleider

Als bedrijfsleider van Interdata en gedeeltelijk eigenaar heb ik in zes jaar het bedrijf opgebouwd van niets tot een omzet van 1,4 miljoen Euro aan software (o.a. Microsoft) met vijf man in dienst.

© MagnaFacta 2006-2012

Alle rechten voorbehouden

http://www.magnafacta.nl/